Final
Exam

سامانه برگزاری آزمون نهایی موسسه زبان ایرانیان
(غیرفعال میباشد)

Online Payment
Gateway

پرداخت اینترنتی شهریه و خرید کتاب
( از ساعت 12 روز سه شنبه 19 اسفند )

ILC Online
Admission

ثبت نام اینترنتی زبان آموزان تازه وارد و بارگذاری مدارک
(زمان ثبت نام به پایان رسیده است)

Passed ?
or Failed ?

مشاهده و دریافت ریز نمرات ترم
گذشته .

Contact Us

سوالی دارید ؟ با ما درمیان بگذارید